Menu
Nyhavn

Aabenraa Havn - renovering af Nyhavn

Som underentreprenør for MT Højgaard skal vi være med til at renovere Nyhavn - en del af Aabenraa Havn. Vi skal lave jord-, afvanding- og belægningsarbejdet.

Læs her pressemeddelelsen fra Aabenraa havn vedr. projektet:

http://us9.campaign-archive1.com/?u=7b68bcc232dd4d3796484c83d&id=e194bc9248

Projekt

Bygherre:MT Højgaard A/S
Rådgiver:A1 Consult

Arbejdet omfatter

Udbuddet vedrører i hovedtræk:

 • Etablering af ca. 500 m ny spunsvæg.
 • Nedbrydning af dele af eksisterende bolværk.
 • Udgravning til forankring
 • Forankring af spunsvæggen over vand.
 • Forstærkning af eksisterende aflastningsplade.
 • Ny aflastningsplade på dele af strækningen.
 • Etablering af nyt afvandingssystem.
 • Flytning af, samt etablering af nye fundamenter for kajudstyr
 • Etablering af ny affendring og fortøjning.
 • Etablering af ny belægning.

Jord-, afvanding og belægningsarbejdet omfatter følgende:

 •  Opbrydning af eksisterede belægning.
 • Opgravning af eksisterende friktionsfyld inkl. ilægning af midlertidigt depot på matriklen.
 • Indbygning af eksisterende friktionsfyld fra midlertidigt depot.
 • Indbygning af nedknust beton som friktionsfyld.
 • Opfyldning mellem ny og gammel spuns med friktionsmaterialer.
 • Indbygning af tilførte friktionsmaterialer i bagarealet.
 • Udlægning og komprimering af vejkasse (stabilt grus)
 • Nedbrydning og annullering af eksisterende afvandingssystem.
 • Etablering af nyt afvandingssystem inkl. tilslutning til eksisterende ud-løbskanal.
 • Etablering af olieudskiller m. sandfang.
 • Rørgennemføring af eksisterende ledninger og kanaler gennem ny spuns.
 • Sætning af betonkantsten i beton.
 • Udlægning af afretningslag for betonbelægningssten.
 • Udlægning af betonbelægningssten til fremtidig køreflade for en kaj
  dimensioneret til 20 kN/m2 med en trafikklasse fastsat til T3.
 • Udlægning af asfaltbelægning til fremtidig køreflade for en kaj dimensioneret til 100 kN/m2 med en trafikklasse fastsat til T4.

Udlejning

Firmaet råder over en alsidig maskinpark, der gør jer i stand til at udføre en bred vifte af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Klik dig ind og se mulighederne.

Læs mere
byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen er autoriseret kloakmester, og er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klik her for at læse mere om vores kvalitetskontrol.

byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen A/S

I 1964 blev maskinstationen solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.

Læs mere om os

Hovedkontor

Stensbækvej 16, Arnum
6510 Gram

Tlf: +45 74 82 64 90

oc@ottochrestensen.dk

Facebook

Vore kontortider er:

Mandag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.30