Menu
Img 4998 2

Regnvandsbassin ved Buskmosevej, Kværs

Projekt

Bygherre:Sønderborg Forsyning
Rådgiver:Rambøll

Arbejdet omfatter

Det omfatter omlægning af eksisterende rørlagt vandløb i Buskmosevej, afskærende regnvandsledning til nyt bassin og etablering af regnvandsbassin.

Entreprisen består af;

- Ca. 150 m regnvands hovedledning i dim. Ø600 mm PP
- 6 stk. ø1250 mm BT brønde
- Omkørsel for trafikken på Buskmosevej skal etableres
- Udgravning for regnvandsbassin
- Deponering af jord på markareal ved Buskmosevej 23
- Udlægning af membran
- Montering af ud/indløbsbygværk
- Etablering af kørevej/adgangsvej
- Opbrydnings- og retableringsarbejder
- Komprimeringskontroller
- TV-inspektion
- Indmåling
- Tilfredshedserklæringer fra lodsejere
- Senere udlægning af slidlag

Udlejning

Firmaet råder over en alsidig maskinpark, der gør jer i stand til at udføre en bred vifte af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Klik dig ind og se mulighederne.

Læs mere
byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen er autoriseret kloakmester, og er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klik her for at læse mere om vores kvalitetskontrol.

byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen A/S

I 1964 blev maskinstationen solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.

Læs mere om os

Hovedkontor

Stensbækvej 16, Arnum
6510 Gram

Tlf: +45 74 82 64 90

oc@ottochrestensen.dk

Facebook

Vore kontortider er:

Mandag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.30