Menu
Skodborghus

Anlæg af rundkørsel i Skodborghus krydset

Krydset er i dag en sort plet, og Byrådet i Vejen Kommune har besluttet at anlægge en rundkørsel for at øge trafiksikkerheden.

Projekt

Bygherre:Vejen Kommune

Arbejdet omfatter

Entreprisen omfatter:

Udførelse af rundkørslen med alle for entreprisens fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer.

Der skal etableres en selvstændig cykelring i hele rundkørslen adskilt fra cirkulationsarealet. Mod øst og vest skal cykelstierne tilsluttes de eksisterende kantbaner over en kile på 20 m.

Mod nord og syd skal cykelstierne tilsluttes den eksisterende dobbeltrettede cykelsti. Cykelstierne anlægges med en asfaltbredde på 2,5 m og 1 m brede rabatter.

Etablering af regnvandsledninger, der tilsluttes de eksisterende grøfter.

Rundkørslen udføres med en midterø diameter på 28 m, 2,5 m overkørselsareal, 7 m cirkulationsareal. Overkørselsarealet skal adskilles fra cirkulationsarealet med en kantsten.

I tilfarterne / frafarterne etableres der skilleheller.

Arbejderne omfatter:

  • Jordarbejder.
  • Vandafledningsarbejder.
  • Bundsikringsarbejder.
  • Stabilgrusarbejder.
  • Belægningsarbejder.
  • Brolægnings- og diverse arbejder.
  • Oprydning.

Arbejdet forventes udført i tidsrummet 1. juni – 11. september 2015.

Udlejning

Firmaet råder over en alsidig maskinpark, der gør jer i stand til at udføre en bred vifte af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Klik dig ind og se mulighederne.

Læs mere
byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen er autoriseret kloakmester, og er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klik her for at læse mere om vores kvalitetskontrol.

byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen A/S

I 1964 blev maskinstationen solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.

Læs mere om os

Hovedkontor

Stensbækvej 16, Arnum
6510 Gram

Tlf: +45 74 82 64 90

oc@ottochrestensen.dk

Facebook

Vore kontortider er:

Mandag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.30