Menu
IMG 0207

Bassin og vandrende, Kjersing

Projektet omfatter anlægning af 2 nye regnvandsbassiner og en vandrende samt udgravning af et eksisterende bassin.

Projekt

Bygherre:Din Forsyning
Tidsplan:2018

Arbejdet omfatter

Entreprisen er opdelt i 3 etaper og omfatter i hovedtræk:

1. Etape

Etablering af ”Nyrebassin” og tilløbsbygværk fra eksisterende ø1200bt samt etablering og tilslutning af udløbsbygværk med udløbsbegrænser på 40 l/s. Der skal etableres adgangsvej om hele bassinet.

2. Etape

Etablering af ”Forbassin, Vandrende”, ”Vandrende” og ”Overløbsbassin, Vandrende”.
Opgravning og bortskaffelse af brønd og ø400 PVC samt forlængelse af ø600bt trace, som skal løbe til tilløbsbygværket til ”Forbassin, vandrende” inkl. etablering af sandfang. Omlægning og forlængelse af ø315 uPVC trace, som skal løbe til tilløbsbygværket til ”Vandrende”.
Etablering af udløbsbygværk med udløbsbegrænser på 20 l/s til ”Overløbsbassin, vandrende”.
Etablering af udløb til recipient (grøft).

3. Etape

Etablering af nyt anlæg 1:5 i bassin ”Nordskrænten”, opgravning af bassinbund, mens bassinet er i drift, og rydning af beplantning i nødvendigt omfang. Der skal etableres adgangsvej fra Østre Kjersingvej.

Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

  • Ca. 28.600 m3 råjord fra Nyrebassin.
  • Ca. 2.200 m3 råjord fra Forbassin, vandrende.
  • Ca. 1.100 m3 råjord fra Vandrende.
  • Ca. 3.300 m3 råjord fra Overløbsbassin, vandrende.
  • Ca. 3.000 m3 råjord fra eksisterende bassin ved Nordskrænten.

Udlejning

Firmaet råder over en alsidig maskinpark, der gør jer i stand til at udføre en bred vifte af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Klik dig ind og se mulighederne.

Læs mere
byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen er autoriseret kloak-mester, og er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klik her for at læse mere om vores kvalitetskontrol.

byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen A/S

I 1964 blev maskinstationen solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.

Læs mere om os

Hovedkontor

Stensbækvej 16, Arnum
6510 Gram

Tlf: +45 74 82 64 90
Fax: +45 74 82 65 98

oc@ottochrestensen.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Otto-Chrestensen-AS-472344452798293/?ref=aymt_homepage_panel

Vore kontortider er:

Mandag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.30