Menu

Naturgenopretning

Naturgenopretningsprojekter i pagt med naturen

Vi har stor erfaring i udførelse naturgenopretningsprojekter, referencerne går helt tilbage til 1960érne hvor Otto Chrestensen var med til at lave datidens naturprojekter i form af afvandingsarbejder for det daværende Hedeselskab.

Senere har vi specialiseret os i at genoprette naturen, hvor vi gennem de sidste årtier har udført mange genopretningsprojekter bl.a. snæbelprojekter for naturstyrelsen og genskabelsen af Filsø for Aage V. Jensen Naturfond

 

Naturgenopretning af vådområder, vandløb, søer og moser

Vi udfører i dag talrige naturgenopretningsprojekter inden for vådområder, vandløb, søer og moser.

 Hovborg 2

Genslyngning eller åbning af rørlagte vandløb

På vandløbsområdet udfører vi typisk opgaver i forbindelse med genslyngning af vandløb eller åbning af rørlagte vandløb med det formål at forbedre de fysiske forhold til gavn for dyre- og plantelivet.

   hovborg 19

Faunapassager

Vi arbejder også med etablering af faunapassager ved opstemninger i vandløb ved genopretning af det oprindelige vandløb, i form af stenstryg. Et eksempel på en faunapassage er stenstryget ved Visemøllen i Tønder.

  vidaa

Forbedring af de fysiske forhold

Endelig udfører vi, i forbindelse med generel forbedring af de fysiske forhold i vandløb, udlægning af gydegrus og større sten.

 

Udlejning

Firmaet råder over en alsidig maskinpark, der gør jer i stand til at udføre en bred vifte af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Klik dig ind og se mulighederne.

Læs mere
byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen er autoriseret kloak-mester, og er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klik her for at læse mere om vores kvalitetskontrol.

byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen A/S

I 1964 blev maskinstationen solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.

Læs mere om os

Hovedkontor

Stensbækvej 16, Arnum
6510 Gram

Tlf: +45 74 82 64 90
Fax: +45 74 82 65 98

oc@ottochrestensen.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Otto-Chrestensen-AS-472344452798293/?ref=aymt_homepage_panel

Vore kontortider er:

Mandag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.30