Menu
Billede fra beskrivelsen

Vådområde projekt i Åstrup Bæk.

Projekt

Bygherre:Haderslev Kommune
Rådgiver:Orbicon
Tidsplan:2017

Arbejdet omfatter

På projektstrækningen er Åstrup Bæk i dag kanaliseret og nedgravet på de øverste ca. 450 m, mens den er beliggende terrænnært nær ved Ladegårdsvej. Stendetgård Bæk er i dag rørlagt på de nederste ca. 520 m, mens den er åben på en kort strækning opstrøms herfor.

I projektet foreslås det, at Åstrup Bæk omlægges og placeres terrænnært, så bækken har mulighed for at gå over sine bredder ved store afstrømninger, hvorved der tilføres kvælstofholdigt vandløbsvand til projektarealerne. Det nye forløb anlægges med en svag slyngning for at skabe varierede fysiske forhold i vandløbet.

Stendetgård Bæk efterlades i sit nuværende forløb, så der sikres forsat afvanding fra oplandet til Åstrup Bæk, mens det kvælstofholdige vand ledes til terræn.

Alle drænsystemer eller afvandingsgrøfter med udløb i projektområdet omlægges således, at de får udløb oven på terræn i vådområdet. Herved tilføres der kvælstofholdigt vand fra både vandløbet og fra drænene til vådområdet, hvor kvælstoffet kan omsættes.

Udlejning

Firmaet råder over en alsidig maskinpark, der gør jer i stand til at udføre en bred vifte af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Klik dig ind og se mulighederne.

Læs mere
byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen er autoriseret kloakmester, og er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klik her for at læse mere om vores kvalitetskontrol.

byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen A/S

I 1964 blev maskinstationen solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.

Læs mere om os

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Hovedkontor

Stensbækvej 16, Arnum
6510 Gram

Tlf: +45 74 82 64 90

oc@ottochrestensen.dk

facebook icon square 32x32 linkedin icon square 32x32

Vores kontortider er:

Mandag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.30