Menu
Grasten faerdigt

Infrastruktur Gråsten

Sønderborg Kommune ønsker at forbedre infrastrukturen mellem Gråsten Slots køkkenhave og Gråsten midtby. I den forbindelse skal der etableres cykelsti og senere boardwalk på den nordlige side af Felstedvej fra krydset ved Gl. Aabenraavej frem til Gråsten Slots køkkenhave. Herudover etableres to heller på Felstedvej i niveau med vejen, som skal fungere som krydsningspunkter. På strækningen skal der også etableres af- og pålæsningslomme. Desuden skal der etableres et fortov i sydsiden af vejen, nær indkørslen til Gråsten Slot. Da Feldstedvej bliver kantstensafgrænset skal der derudover også sættes rendestensbrønde og etableres en regnvandsledning i Feldstedvej som skal udledes til en faskine med overløb til vandløbet syd for Feldstedvej. 
Etablering af boardwalken er ikke en del af denne entreprise og udføres efter projektet er udført.

Projekt

Bygherre:Sønderborg Kommune
Tidsplan:Februar - Maj 2020

Arbejdet omfatter

Entreprisen omfatter jord-, kloak-, belægnings- og asfaltarbejder i forbindelse med etableringen af en cykelbane, helle, side udvidelse og busstop.

Ved projektet har vi lavet:

 • Etablering af 210 m cykelbane langs Felstedvej
 • 2 heller på hver 8 m2 til krydsning for fodgænger
 • 100 m Ø160 rør samt 8 Ø315 rendestensbrønde til afvanding
 • Forlængelse af rørunderføring af vandløb på 7,5 m Ø1000 rør
 • 500 m2 Klinkebelægning som fortov til fodgænger
 • 250 m granitkantsten
 • Nedramning af 16 stk. lysmastfundamenter
 • Opsætning af 16 stk. lysmaster 
 • Nedgravning af 600 m kabel
 • Nedgravning af 230 m fjernvarme til forsyning af den kongelige køkkenhave
 • 700 m2 asfalt
 • Etablering af buslomme ved køkkenhaven.

Billeder af færdig projekt:

Udlejning

Firmaet råder over en alsidig maskinpark, der gør jer i stand til at udføre en bred vifte af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Klik dig ind og se mulighederne.

Læs mere
byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen er autoriseret kloakmester, og er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klik her for at læse mere om vores kvalitetskontrol.

byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen A/S

I 1964 blev maskinstationen solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.

Læs mere om os

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Hovedkontor

Stensbækvej 16, Arnum
6510 Gram

Tlf: +45 74 82 64 90

oc@ottochrestensen.dk

facebook icon square 32x32 linkedin icon square 32x32

Vores kontortider er:

Mandag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.30