Menu

Om Otto Chrestensen A/S

FORRETNINGSGRUNDLAG:

Virksomheden er en entreprenør og autoriseret kloakmesterforretning, der udfører forekommende entreprenøropgaver for private og offentlige bygherrer, herunder følgende:

 • Nyanlæg og reparation / renovering af spildevands-, regn- og dræninstallationer i kloakerede og ukloakerede områder.
 • Byggemodningsarbejder. Vi udfører bl.a. jordarbejder, lægning af regn- og spildevandsledninger, fremførelse af vand- og varmeledninger, trækning af el-, telefon- og antennekabler, belægningsarbejder med asfalt, beton og granitprodukter, samt diverse gartnerarbejder.
 • Større og mindre jordflytningsopgaver
 • Naturgenopretning
 • Vandløbsvedligeholdelse

VIRKSOMHEDEN ER TILSLUTTET FØLGENDE KONTROLORDNINGER:

 • Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

ARBEJDSOMRÅDER

Virksomheden arbejder primært i Syd- og Sønderjylland, og udfører arbejde i såvel hoved- som underentreprise.

Arbejdet kan udføres efter tilbud og regning.

Kvalitetspolitik / målsætning

Otto Chrestensen A/S ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed der er anerkendt af kunder og ansatte for at udføre fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris.

VIRKSOMHEDENS KVALITETSMÅLSÆTNING EFTERLEVES VED FØLGENDE:

 • Ved overholdelse af indgåede aftaler
 • Ved gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen
 • Arbejder udføres efter gældende regler og håndværksmæssigt korrekt
 • Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav
 • Ajourføre viden og følge med i udviklingen inden for afløbsområdet med hensyn til produkter og metoder
 • Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav
 • Ved aflevering aftales tidsplan for udførelse af eventuelle tillægsarbejder og mangler ved det udførte arbejde
 • Alle eksterne reklamationer besvares senest efter 2 arbejdsdage
 • Det er virksomhedens mål, at der maksimalt forekommer 3 årlige reklamationer på arbejde, der er afleveret
 • Virksomheden efterlever godkendt KS system på det kloakautoriserede område
 • Virksomheden er tilmeldt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet

Ved enhver afvigelse i forhold til virksomhedens kvalitetsmålsætning skal der foretages en afvigelsesbehandling i henhold til afsnit i denne KS håndbog omhandlende afvigelser

Udlejning

Firmaet råder over en alsidig maskinpark, der gør jer i stand til at udføre en bred vifte af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Klik dig ind og se mulighederne.

Læs mere
byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen er autoriseret kloakmester, og er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klik her for at læse mere om vores kvalitetskontrol.

byggeriets kvalitetskontrol

Otto Chrestensen A/S

I 1964 blev maskinstationen solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.

Læs mere om os

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Hovedkontor

Stensbækvej 16, Arnum
6510 Gram

Tlf: +45 74 82 64 90

oc@ottochrestensen.dk

facebook icon square 32x32 linkedin icon square 32x32

Vores kontortider er:

Mandag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.30