Vådområde projekt i Åstrup Bæk

Bygherre: Haderslev Kommune

Rådgiver: Orbicon

Tidsplan: 2017

ARBEJDET OMFATTEDE

I projektet blev det foreslået, at Åstrup Bæk omlægges og placeres terrænnært, så bækken har mulighed for at gå over sine bredder ved store afstrømninger, hvorved der tilføres kvælstofholdigt vandløbsvand til projektarealerne. Det nye forløb anlægges med en svag slyngning for at skabe varierede fysiske forhold i vandløbet.

Stendetgård Bæk blev efterladt i sit nuværende forløb, så der sikres forsat afvanding fra oplandet til Åstrup Bæk, mens det kvælstofholdige vand ledes til terræn.

Alle drænsystemer eller afvandingsgrøfter med udløb i projektområdet blev omlagt således, at de fik udløb oven på terræn i vådområdet. Herved tilføres der kvælstofholdigt vand fra både vandløbet og fra drænene til vådområdet, hvor kvælstoffet kan omsættes.

 

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT