Historie

I dag er det fjerde generation Chrestensen, Jesper Chrestensen, der står for den daglige ledelse. Firmaet beskæftiger ca. 40 mand i højsæsonen.


Firmaet har gennem årene været entreprenør på mange større projekter i det syd- og sønderjyske.


1937 → Nicolai Christensen startede virksomhed.


1953 → Thomas og Otto Chrestensen overtog virksomheden fra deres far.


1956 → De to brødre deler virksomheden op mellem sig. Firmaet i Spandet blev nu drevet af Otto Chrestensen alene. 


1960'erne → Beskæftigelsen var mest afvandingsarbejder og maskinudlejning. 


1964 → Maskinstationen blev solgt fra og fra dette tidspunkt beskæftigede firmaet sig udelukkende med entreprenørarbejde. 


1970'erne → Udførte firmaet en del byggemodninger for de omkringliggende kommuner.


1979 → I starten blev det hele styret fra hjemmet i Spandet, men firmaet flyttede til Arnum da man byggede værksted og kontorbygninger her. På dette tidspunkt begyndte 3. generation, Holger Chrestensen, at være en del af den daglige ledelse. 


1979-1982 → Deltog firmaet i forstærkningen af Ribe diget og bygningen af det fremskudte dige ved Højer. 


1999 → Efter orkanen i december 1999 retablerede firmaet det ødelagte Juvre dige og diget ved Rejseby. Ligeledes begyndte virksomheden også at specialisere sig i rydning af stormfald, og står for en stor del af oprydningen på Lindet Statsskovdistrikt efter orkanen.


2011 → Jesper Chrestensen kommer tilbage til firmaet og bliver en del af den daglige ledelse.


2021 → Holger Chrestensen, som har været en del af Otto Chrestensen A/S i mere end 40 år, træder et skridt tilbage. Ejerkredsen udvides derfor med Jan Schmidt, så ejerkredsen fremover består af Jesper Chrestensen, Holger Chrestensen og Jan Schmidt.


2021 → Skiftet logo og navn.


I dag → Arbejder firmaet primært for kommuner og forsyningsselskaber med kloakering, byggemodninger og meget andet. Herudover har firmaet specialiseret sig i naturgenopretning for både offentlige bygherrer og fonde.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT