Naturgenopretning

NATURGENOPRETNINGSPROJEKTER I PAGT MED NATUREN

Vi har stor erfaring i udførelse naturgenopretningsprojekter, referencerne går helt tilbage til 1960'erne hvor Otto Chrestensen var med til at lave datidens naturprojekter i form af afvandingsarbejder for det daværende Hedeselskab.


Senere har vi specialiseret os i at genoprette naturen, hvor vi de sidste årtier har udført mange genopretningsprojekter bl.a. snæbelprojekterne for naturstyrelsen og genskabelsen af Filsø for Aage V. Jensen Naturfond.


Kunne du tænke dig at se nogle af vores andre færdige projekter kan du se REFERENCER HER

Naturgenopretning af vådområder, vandløb, søer og moser

Vi udfører i dag talrige naturgenopretningsprojekter inden for vådområder, vandløb, søer og moser. Hvilket bl.a. kan ses i et projekt for Aage V. Jensen Naturfond i Filsø.

Genslyngning eller åbning af rørlagte vandløb

På vandløbsområdet udfører vi typisk opgaver i forbindelse med genslyngning af vandløb eller åbning af rørlagte vandløb med det formål at forbedre de fysiske forhold til gavn for dyre- og plantelivet.

Faunapassager

Vi arbejder også med etablering af faunapassager ved opstemninger i vandløb ved genopretning af det oprindelige vandløb, i form af stenstryg. Et eksempel på en faunapassage er ved Gram slot.

Forbedring af de fysiske forhold

Endelig udfører vi, i forbindelse med generel forbedring af de fysiske forhold i vandløb, udlægning af gydegrus og større sten.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT