Om Otto Chrestensen A/S

FORRETNINGSGRUNDLAG:

Virksomheden er en entreprenør og autoriseret kloakmesterforretning, der udfører forekommende entreprenøropgaver for private og offentlige bygherrer, herunder følgende:

 • Nyanlæg og reparation / renovering af spildevands-, regn- og dræninstallationer i kloakerede og ukloakerede områder.
 • Byggemodningsarbejder. Vi udfører bl.a. jordarbejder, lægning af regn- og spildevandsledninger, fremførelse af vand- og varmeledninger, trækning af el-, telefon- og antennekabler, belægningsarbejder med asfalt, beton og granitprodukter, samt diverse gartnerarbejder.
 • Større og mindre jordflytningsopgaver
 • Naturgenopretning
 • Vandløbsvedligeholdelse


VIRKSOMHEDEN ER TILSLUTTET FØLGENDE KONTROLORDNINGER:

 • Kloakmestrenes Kvalitetskontrol


ARBEJDSOMRÅDER:


Virksomheden arbejder primært i Syd- og Sønderjylland, og udfører arbejde i såvel hoved- som underentreprise.

Arbejdet kan udføres efter tilbud og regning.


KVALITETSPOLITIK / MÅLSÆTNING:


Otto Chrestensen A/S ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed der er anerkendt af kunder og ansatte for at udføre fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris.


VIRKSOMHEDENS KVALITETSMÅLSÆTNING EFTERLEVES VED FØLGENDE:


 • Ved overholdelse af indgåede aftaler
 • Ved gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen
 • Arbejder udføres efter gældende regler og håndværksmæssigt korrekt
 • Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav
 • Ajourføre viden og følge med i udviklingen inden for afløbsområdet med hensyn til produkter og metoder
 • Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav
 • Ved aflevering aftales tidsplan for udførelse af eventuelle tillægsarbejder og mangler ved det udførte arbejde
 • Alle eksterne reklamationer besvares senest efter 2 arbejdsdage
 • Det er virksomhedens mål, at der maksimalt forekommer 3 årlige reklamationer på arbejde, der er afleveret
 • Virksomheden efterlever godkendt KS system på det kloakautoriserede område
 • Virksomheden er tilmeldt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemetVed enhver afvigelse i forhold til virksomhedens kvalitetsmålsætning skal der foretages en afvigelsesbehandling i henhold til afsnit i denne KS håndbog omhandlende afvigelser

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT