Byggemodning Bramming

PROJEKT

Bygherre: Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S

Tidsplan: Efterår 2023

Arbejdet omfatter

Projektet omhandler etape 1 i en byggemodning syd for Parkvej i Bramming. Der skal byggemodnes til 17 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Overfladevandet fra parceller og veje skal håndteres på terræn og ledes hen i trug og grøfter til 3 bassiner, som også skal etableres i forbindelse med byggemodningen. Ligeledes omfatter entreprisen også en udvidelse af Parkvej med 240 meter, hvor vejen udvides med 1 meter på den nordlige side. Dette sker i samarbejde med Bramming Fjernvarme, som skal have en hovedledning ned i Parkvej for at kunne forsyne området med fjernvarme.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT