Erhvervsbyggemodning Kliplev NV

Projektet er en Erhvervsbyggemodning opdelt i en vejentreprise for Aabenraa Kommune og en kloakentreprise for Arwos.

Bygherre: Aabenraa Kommune og Arwos

Rådgiver: Sweco

Tidsplan: 2020

ARBEJDET OMFATTEDE

Vejentreprisen omfattede nye højre og venstre svingbaner på Bjerndrupvej og ny vejforbindelse
på 250 m med følgende ca. mængder:

Muldafrømning ca. 8.700 m2

Jordarbejder ca. 5.600 m3

Bundsikringslag ca. 1.200 m3

SG-belægning ca. 3.060 m2

Asfaltbelægning ca. 2.990 m2

Kloakentreprisen omfatter afvandingsarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodning omfattende bl.a. følgende ca. mængder

Afløbsledninger ø 1400 mm ca. 230 lbm

Afløbsledninger ø 160/200/400/700/800/900 mm ca. 1600 lbm

Tryklednigner ø 110 mm ca. 400 lbm

Regnvandsbassin med membran og dræn.

Jordmængde: ca. 15.000 m3

Grundvandssænkning

Diverse brønde


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT