Byggemodning Erisvænget – Etape 2

Projektet er etape 2 af byggemodningen Erisvænget i Sønderris med etablering af 27 parcelhusgrunde.

Bygherre: Esbjerg Kommune og Din Forsyning

Rådgiver: Rambøll

Tidsplan: 2019

ARBEJDET OMFATTEDE

I hovedtræk bestod entreprisen af følgende arbejder:

Boligveje og stier

Kloakarbejder, herunder ændring af et bassin.

Det eksisterende regnvandsbassin skal ombygges til et bassin med permanent vandspejl, ca. 20.000 m³ jordarbejde.


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT