Naturgenopretning af Filsø

PROJEKT

Bygherre: Aage V. Jensen Naturfon

Rådgiver: Cowi

ARBEJDET OMFATTEDE

Aage V. Jensen Naturfond har d. 1. oktober 2011 overtaget et 2.326 ha stort areal på ejendommen Filsø mellem Vejers og Henne nordvest for Varde. Området omfatter den tidligere Filsø, der i dag næsten er helt afvandet og opdyrket.

Naturfonden ønskede at naturgenoprette en ca. 915 ha stor, lavvandet sø som det centrale element i et naturområde, der omfatter Fiilsø Hede og den nuværende Fidde Sø med omgivelser på ejendommen, samt de tilgrænsende Kærgård, Blåbjerg og Vrøgum Klitplantager.
Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder og leverancer:

ca. 310.000 m3 Jordarbejde
2 stk. stenstryg ca. 500 m3
ca. 5.000 m3 Hævning af veje og p-pladser
ca. 1.000 lbm Rørledninger og dræn

Øvrige informationer:

Aage V. Jensens Naturfond
Artikel fra "Det tabte land"

 

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT