Genner Regnvandsbassin og pumpestation

Bygherre: Arwos

Tidsplan: 2019

ARBEJDET OMFATTEDE

Entreprisen omfattede følgende:
Etablering af et regnvandsbassin omfattende håndtering af ca. 9.500 m3 jord i bassinområdet, hvoraf de ca. 1.500 m3 udgraves vådt under grundvandsspejl.

Udlægning af en tilsvarende jordmængde i udsætningsområdet.

Etablering af ca. 215 m nye afløbsledninger incl. 6 stk. brønde

Byggegrube for pumpebrønd.


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT