Cykelsti Norgesvej og Louisevej, Haderslev

PROJEKT

Bygherre: Haderslev Kommune

Tidsplan: April 2023 - November 2023

ARBEJDET OMFATTER

Denne entreprise er benævnt ”Etablering af fællesstier langs Norgesvej og Louisevej, Haderslev” og omfatter etablering af ca. 1.900 m enkeltrettet fællessti. Entreprisen er beliggende i Haderslev by.

Entreprisen omfatter følgende hovedopgaver:

 • Rydning
 • Opbrydning af eksisterende ubundne materialer
 • Muldarbejder
 • Råjordsarbejder
 • Drænledninger og nedløbsbrønde
 • Bundsikring
 • Stabilgrus
 • Belægninger
 • Kantsten
 • Asfalt
 • Skilte og afmærkning

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT