Kloakseparering Gråsten

PROJEKT

Bygherre: Sønderborg Forsyning
Rådgiver: Rambøll

Tidsplan: 2021 - 2024

Arbejdet omfatter

Projektet omfatter 6 etaper i midtbyen. Dette er 3. etape. Ejendommen i området er i dag semi-separeret. Det betyder, at mange ejendomme har facaden mod gaderne kloaksepareret, mens gårdene bag ejendommene fortsat er fælleskloakeret. Ved denne kloakseparering skal alle ejendomme kunne lave en fuld kloakseparering, hvor al regnvand føres til regnvandssystemet, mens spildevand føres til spildevandssystemet.
På Jernbanegade skal spildevand i den nordlige ende tilsluttes et system på Torvet, mens regnvands skal udledes via eksisterende udløb til Slotssøen. Fra den sydlige del af Jernbanegade løber spildevand videre via Ringgade til hovedpumpestationen på Emmas Have. Regnvand løber ligeledes via Ringgade til eksisterende udløb i Sildekule.
Spildevand fra Stengeroddevej løber via Toldbodgade til hovedpumpestationen på Emmas Have, mens regnvand tilsluttes eksisterende udløb til Sildekule.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT