Restaurering af faunapassage ved Gram Slot

Bygherre: Naturstyrelsen Vadehavet

Rådgiver: Orbicon

Tidsplan: 2020

ARBEJDET OMFATTEDE

Projektet omfattede restaurering af ca. 700 m vandløb, hvoraf en del af vandløbet skulle udvides og dele af vandløbsbunden hæves. Der skulle opgraves ca 10.250 m3 jord og stenmateriale i forbindelse med udvidelsen af åen, og der blev udlagt strygsten, gydegrus mm i str. 32 mm - 600 mm - i alt skulle der tilføres ca. 10.000 m3 sten til at hæve bunden samt stensikring.

Under udførelse af projektet va hele hele Gram Ås vandføring afledt gennem et midlertidigt vandløbsstykke til sø-kanalen og videre gennem Gram Slotssø. Dette skete ved at etablere et midlertidigt vandløbsstykke på ca. 50 m.

VIDEO FRA GENÅBNINGEN AF GRAM Å

Billeder af færdig projekt

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT