Byggemodning Gl. Landevej, Vester Sottrup

Bygherre: Sønderborg Kommune og Sønderborg forsyning

Rådgiver: Rambøll

Tidsplan: 2. halvår 2020

ARBEJDET OMFATTEDE

Projektet omhandlede en byggemodning af 31 boligparceller i Vester Sottrup. Bygge-modningen bestod af én stamvej med gennemgående delte stier samt fire boligveje. Derudover blev der etableret naturstier, som bl.a. skal give adgang til det eksisterende boligområde vest for denne byggemodning.
Vejarealet afvandes til rendestensbrønde, der placeres i vejkanten. Regnvandet ledes til et regnvandsbassin som etableres i den sydøstlige del af boligområdet.

Arbejdet omfattede både vej- og kloakentreprise. Sønderborg Kommune er bygherre for vejprojektet og Sønderborg Forsyning A/S er bygherre for kloakprojektet.
Nyt kloaksystem samt regnvandsbassin blev lavet i forbindelse med byggemodning Johannes Johannsensvej i Vester Sottrup

Arbejderne omfattede følgende arbejder:
• Ca. 725 m spildevands hovedledning i dim. ø200 mm i PP

• Ca. 56 m spildevands hovedledning i dim. ø200 mm i PP som bores

• Ca. 725 m regnvands hovedledning i dim. Ø200-560 mm i PP/PE

• 15 stk. ø600 mm PP/beton brønde

• 10 stk. ø1250 mm beton brønde

• 1 stk. ø1500 mm beton brønd med sandfang

• 62 stk. stikledninger

• 51 Stk. ø315 mm skelbrønde

• 11 Stk. ø425 mm skelbrønde

• Opgravningsarbejder til underkant af vejkasse i vejarealer

• Opgravnings- og retableringsarbejder hvor ledning etableres i ubefæstede arealer

• Ca. 3.500 m3 i jordarbejde for nyt regnvandsbassin

• Komprimeringskontroller

• TV-inspektion

• Indmåling


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT