Trafiksanering Rødding Skole og Galaksen

BYGHERRE: Vejen Kommune

TIDSPLAN: Sommer 2022

ARBEJDET OMFATTEDE

Arbejdet omfattede bl.a.:

Fortov langs Rytterdam:
Langs Rytterdam skulle der etableres nyt fortov i belægningssten med kantsten.

Parkeringsplads og afsætningslomme:
Omhandlede færdiggørelse af eks. grus parkeringsplads med asfaltbelægning, samt etablering af fortove og afsætningspladser og de nye parkeringsforhold mellem skolen og børnehaven Galaksen.


Cykelsti og hævet flade:
Omhandlede etablering af hævet flade på eksisterende vej Østerbyvej og dobbeltrettet cykelsti fra den hævede flade og frem til Rødding Nørregade.

Ved Rødding Nørregade passerer stien gennem et mindre kratområde, hvor der blev fældet 5-6 mellemstore træer og lidt buskads. 

Ved den hævede flade Østerbyvej skulle der også fældes træer og krat på den nordlige side rundt i kurven af ​​​​vejen. 

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT