Skolesti ved Hærvejsskolen

BYGHERRE: Aabenraa Kommune

RÅDGIVER: Rambøll

TIDSPLAN: August - December 2019

ARBEJDET OMFATTEDE

Entreprisen omfattede i hovedtræk jord-, afvandings-, belægnings-, brolægnings- og afmærkningsarbejder for skolestiforbindelse til øvrigt stinet ved Hærvejsskolen på Fladhøjvej i Rødekro.

Cykelforbindelsen omfattecd dobbeltrettet cykelsti i vestlige side af Hærvejen samt udvidelse af Ringvej for etablering af kant- og cykelbaner samt tilslutning med ramper til eksisterende stinet ved Hærvejsskolen.

Entreprisen omfattede desuden etablering af fortov på delstrækning på Rise Bygade.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT