Infrastruktur Gråsten

BYGHERRE: Sønderborg Kommune

TIDSPLAN: Februar - Maj 2020

ARBEJDET OMFATTEDE

Sønderborg Kommune ønskede at forbedre infrastrukturen mellem Gråsten Slots køkkenhave og Gråsten midtby. I den forbindelse skulle der etableres cykelsti og senere boardwalk på den nordlige side af Felstedvej fra krydset ved Gl. Aabenraavej frem til Gråsten Slots køkkenhave. Herudover etableres to heller på Felstedvej i niveau med vejen, som skulle fungere som krydsningspunkter. På strækningen skulle der også etableres af- og pålæsningslomme. Desuden skulle der etableres et fortov i sydsiden af vejen, nær indkørslen til Gråsten Slot. Da Feldstedvej bliver kantstensafgrænset skulle der derudover også sættes rendestensbrønde og etableres en regnvandsledning i Feldstedvej som skulle udledes til en faskine med overløb til vandløbet syd for Feldstedvej. 
Etablering af boardwalken var ikke en del af denne entreprise og udføres efter projektet er udført.

Entreprisen omfattede jord-, kloak-, belægnings- og asfaltarbejder i forbindelse med etableringen af en cykelbane, helle, side udvidelse og busstop.

Ved projektet har vi lavet:

 • Etablering af 210 m cykelbane langs Felstedvej
 • 2 heller på hver 8 m2 til krydsning for fodgænger
 • 100 m Ø160 rør samt 8 Ø315 rendestensbrønde til afvanding
 • Forlængelse af rørunderføring af vandløb på 7,5 m Ø1000 rør
 • 500 m2 Klinkebelægning som fortov til fodgænger
 • 250 m granitkantsten
 • Nedramning af 16 stk. lysmastfundamenter
 • Opsætning af 16 stk. lysmaster 
 • Nedgravning af 600 m kabel
 • Nedgravning af 230 m fjernvarme til forsyning af den kongelige køkkenhave
 • 700 m2 asfalt
 • Etablering af buslomme ved køkkenhaven.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT