Genforeningesparken Aabenraa

BYGHERRE: Aabenraa Kommune

RÅDGIVER: Weile Arkitekter og Sloth - Møller

ARBEJDET OMFATTEDE

Genforeningsparken blev anlagt foran biblioteket og Folkehjem på den daværende parkerings – og adgangsplads og blev udført i en kombination af belagte og grønne arealer. Belægningen blev udført fortrinsvis af granit med integreret springvand og spotlys.
Foran biblioteket blev der anlagt en begrønnet legeplads og der blev opført en ny fælles hovedindgang til Folkehjem og biblioteket.
Der blev også opsat flere kunstværker, herunder Warmings ”Bybrønd”.

Projektet omhandlede følgende:

  • Rydning og afrømning af jord, beplantning, befæstelser og inventar
  • Levering og udlægning af muldjord
  • Afvandingsarbejder 
  • Etablering af ny belægning - ca. 2.000 m2 granitfliser, hvoraf 1.000 m2 er med fodspor, samt ca. 1.000 m2 betonbelægning.
  • Etablering/ levering og montage af fast og løst inventar - herunder bla. vandkunst.
  • Etablering af beplantninger

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT