Ny Erlevvej, Haderslev

BYGHERRE: Haderslev Kommune

ARBEJDET OMFATTEDE

Denne entreprise er benævnt ”Etablering af cykelstier langs Ny Erlevvej, Haderslev” og omfattede en etablering af ca. 430 m enkeltrettet fællessti, ca. 250 m delt sti og ca. 175 m enkeltrettet cykelsti. Entreprisen er beliggende i Haderslev by.

Entreprisen omfattede følgende hovedopgaver:
• Rydning
• Opbrydning af eksisterende ubundne materialer
• Muldarbejder
• Råjordsarbejder
• Drænledninger og nedløbsbrønde
• Bundsikring
• Stabilgrus
• Belægninger
• Kantsten
• Asfalt
• Skilte og afmærkning

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT