Erhvervsbyggemodning – Skandinavienvejs forlængelse, Padborg

BYGHERRE: Aabenraa Kommune og ARWOS

RÅDGIVER: Sweco

TIDSPLAN: Juni - December 2021

ARBEJDET OMFATTER

Entreprisen omfatter i hovedtræk etablering af ca. 600 m lbm industrivej til tung trafik med 8m kørebane med kantsten og vejafvanding, hvor der for enden af ​​vejen skal etableres en vendeplads.

Der skal etableres 255 m ø200 PVC vejafvandingsledninger samt ca. 35 vejnedløbsbrønde, ca. 425 m ø1600 beton regnvandsledning med brønde, ca. 80 m ø1000 beton regnvandsledning med brønde, ca. 625 m ø250 PVC spildevandsledning med brønde og stikledninger til erhvervsgrund (ø800 beton og ø200 PVC). 

Derudover skal der udgraves ca. 40.000 m3 jord til regnvandsbassin med membran og tilhørende ind- og udløbs bygværker samt udløbsledning.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT