Bassiner Sallingsundvej + Lillebæltsvej

BYGHERRE: Din Forsyning

TIDSPLAN: 2021

ARBEJDET OMFATTEDE

Entreprisen omfattede i hovedtræk:

  • Sløjfning og bortskaffelse af eksisterende anlæg.
  • Levering og etablering af ledninger og brønde.
  • Udgravning af bassiner.
  • Bortkørsel af overskudsjord.

Entreprisen indeholdte følgende hovedmængder:

  • Ca. 170 lb.m. regnvandsledning Ø600-Ø1300.
  • Ca. 7 stk. brønde/bygværker Ø1250-Ø2000.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT