Byggemodning Tåsingevej, Starup

Byggemodningsprojekt for Milton Huse A/S og Provas, hvor der skal laves 80 parceller.

BYGHERRE: Milton Huse A/S & Provas

RÅDGIVER: Rambøll Danmark A/S
ARBEJDET OMFATTER

Byggemodning for Milton Huse A/S og Provas.

Der skal laves 3 veje med  tilhørende fællesparkeringsarealer, 6 adkomststier, 1 fællessti samt terrænregulering  omkring denne, vejafvanding samt et mindre bassin og ledningsgrav for fjernvarme.

Derudover skal der laves  spildevand- og regnvandsledninger samt gravearbejde for drikkevand.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT