Vådområde Hølleskov

Etableringen af monivådområdet vil betyde, at området kommer til at rense drænvandet fra 45 Ha og er således med til at fjerne betydelige mængder kvælstof og fosfor fra vandmiljøet, når det står færdigt.

Bygherre: Claus M. Schmidt

Tidsplan: 2021

ARBEJDET OMFATTEDE

Projektet omfattede jord- og afvandingsarbejder i forbindelse med etablering af 0,43 Ha stort minivådområde.

Der skulle graves 3 mindre bassiner med en dybde på 1 meter og et sedimentationsbassin.

Afvandingsarbejdet omfattede etablering af 2 nye ø600 mm indløbsbrønd og en ø1000 mm udløbsbrønd, som forbinder bassinerne og fordeler vand ud i lavvandsområderne.


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT