Kloakeringsanering Hovborg

Bygherre: Vejen Forsyning

Tidsplan: 2019-2020

ARBEJDET OMFATTEDE

Renovering af en mindre del af eksisterende fælleskloak som fremtidigt blev anvendt til spildevandskloak

Nyanlæg af vejvandsledninger samt to stk. vejvandsbassiner

Entreprisen indeholder i det væsentlige:

Ca. 150 meter kloakledning Ø200-Ø250

Ca. 300 meter Ø90-Ø200 PE trykledning

17 punktreparationer PH4/RB3

23 stk. Ø600 plastbrønde

6 stk. Ø1250 betonbrønde

Udskiftning af 90 vejbrønde

Ca. 1500 meter vejvandledning Ø200-Ø500

Sløjfning af ca. 160 vejbrønde

2 stk. regnvandsbassiner - nedsivningsbassiner (jordbassiner)

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT