Kloakseparering Løjt Kirkeby

PROJEKT

BYGHERRE: Arwos

TIDSPLAN: Oktober 2021 - Januar 2024
ARBEJDET OMFATTER
Entreprisen omfatter i hovedtræk arbejder og leverancer forbundet med:
· Etablering af nyt regnvandsbassin.
· Etablering af 2,7 km ny 2-strenget regn og spildevandskloak, inklusive stikledninger.
· Etablering af 500 m ny drikkevandsledning i Lykkevej, inklusive stikledninger.
· Etablering af 500 m ny spildevandstrykledning i Lykkevej.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT