Udsigtstårn ved Ovstrup Hede

Aage V. Jensen Naturfond vil opføre et 28 m2 stort udsigtstårn på fondens ejendom Ovstrup Hede mellem Sunds og Aulum i Herning kommune. Bygningen etableres som udsigtspunkt for at forbedre publikums adgang til at opleve det åbne landskab samt observere dyre og fuglelivet på den fredede Ovstrup Hede.

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede i 2002 den 489 ha store ejendom Ovstrup Hede. Fonden ønsker at etablere det nye udsigtstårn ca. 210 m syd for Bindstowvej.

Læs mere om fondens arbejde ved Ovstrup Hede her:
http://www.avjf.dk/avjnf/naturomrader/ovstrup-hede/

Bygherre: Aage V. Jensen Naturfon

Rådgiver: NaturRådgivning A/S

Tidsplan: 2016

ARBEJDET OMFATTEDE

Projektet omfattede opførelse af et nyt overdækket udsigtstårn.

Adgangen til udsigtstårnet bliver fra en ny 650 m2 stor parkeringsplads med plads til 12 biler og 2 busser.
Der etableres indkørsel fra Bindstowvej.

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

Udgravning og fundering af udsigtstårn på ca. 12 m3 armeret beton
Opførelse af et 7,15 m højt udsigtstårn på ca. 28 m2
Opførelse af trappe og repose af stål
Etablering af P-plads på 650 m2 med 200 mm stabilgrus og 20 mm stigrus
Etablering af 110 m Robinie fodhegn omkring P-plads

Billeder af færdig projekt

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT