Skandinavienvej etape 2, Padborg

PROJEKT

BYGHERRE: Aabenraa kommune & Arwos Spildevand A/S

TIDSPLAN: 2023
ARBEJDET OMFATTER
Entreprisen omfatter i hovedtræk arbejder og leverancer forbundet med:

Etablering af ca. 500 m lbm industrivej til tung trafik med 8 m kørebane med kantsten og vejafvanding og 1m og 1,5 m rabatter udlagt i muld og ca. 200 m lbm industrivej til tung trafik med 8 m kørebane med kantsten og vejafvanding og 2*3,5 m rabatter udlagt i muld.

Etablering af ca. 160 m ø200 – ø250 PVC vejafvandingsledninger samt ca. 50 vejnedløbsbrønde med stikledninger

Etablering af ca. 520 m ø1000 – ø1600 bt regnvandsledning med brønde

Etablering af ca. 620 m ø250 – ø250 PVC spildevandsledning med brønde

Stikledninger til 3 erhvervsgrunde (ø1000/ø1200 bt og ø200 PVC).

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT