Rens øst Esbjerg by-pass ledning

Bygherre: Din Forsyning

ARBEJDET OMFATTEDE

Projektet indebar en omlæggelse af kanalen. Herunder en fastsættelse af de eksisterende rørdimensioner. Derudover blev der gravet fri og boret Ø250 i begge ledninger for at fastsætte dimensioner og bundkoter. Ligeledes skulle Ø1500 frigraves for at se hvor samlingerne var for at kunne tilpasse PE-brønden.


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT