Krumom Regnvandsbassin

Bygherre: Sønderborg Forsyning

Rådgiver: Rambøll

Tidsplan: 2020

ARBEJDET OMFATTEDE

Etablering af nyt regnvandssystem ved Krumom i Augustenborg
Arbejderne omfattede følgende arbejder:

Ca. 1.300 m3 råjord i forbindelse med et ca. 920 m3 stort regnvandsbassin

Ca. 300 m3 muld afrømmes til depot, hvorefter ca. 200 m3 genudlægges

Etablering af adgangsvej til bassinet

Ca. 21 m Ø900 mm bt - ledning fra eks. bt brønd til bassin

Ca. 22 m Ø200 mm PP- ledning fra ny brønd til bassin

Ca. 11 m Ø900 mm bt – ledning til udløb i Lillehav

1 stk. Ø1500 mm bt udløbsbrønd inkl. 2-delt aluminiumsdæksel

Levering og opsætte overløbskant samt afspæringsspjæld

1 Stk. Ø600 mm bt brønd

11 Stk. ø425 mm skelbrønde

Retableringsarbejder i befæstede og ubefæstede arealer

Komprimeringskontroller

TV-inspektion


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT