Hammelev Bygade

BYGHERRE: Milton Huse A/S & Provas A/S

TIDSPLAN: Fase 1 - 2022

ARBEJDET OMFATTEDE


Byggemodningen skulle udføres i to faser, hvor fase 1 indeholdte etablering af regn- og spildevand, afløbsbrønde, nedsivningsbassin, vejkasse og GAB på veje. 

Fase 2 var færdiggørelsen af ​​området, der sker efter Milton Huse har opført boliger. Fase 2 bestod af kantsten, slidlag, muld, græs, og skilte og afmærkning, samt etablering af stier.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT