Runebakken Vojens

BYGHERRE: Haderslev Kommune

RÅDGIVER: Provas og Ramboll

TIDSPLAN: 2022

ARBEJDET OMFATTEDE

Stamvejen Runebakken skulle forlænges og en ny boligvej til 12 parceller skulle udføres. Matriklerne skulle forsynes med stik til vand, regn- og spildevand og hovedledninger tilsluttes eksisterende systemer. Sti- og vejafvandingen tilsluttes den nye hovedledning for regnvand.

For enden af ​​boligvejen skulle der udføres en asfaltsti som tilsluttes mod det eksisterende stisystem i området og tilsvarende en græssti

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT