Separat kloakering Lindknud

BYGHERRE: Vejen Forsyning A/S

TIDSPLAN: 2021

Arbejdet omfattede:

I forbindelse med at Lindknud renseanlæg nedlægges skulle regn- og spildevand adskilles, så mængden af vand, der skulle pumpes til Holsted reduceres. Derfor skulle regn- og spildevand separeres i Lindknud by.

Nu ledes spildevandet til Holsted og regnvandet ledes til et eksisterende regnvandsbassin på Bækkevej (ved hallen) og til Præstegården, hvor der etableres et nyt bassin.

Entreprisen vedrørte:

Ca. 2900 lb.m ø200 - 250 hovedledning spildevand

Ca. 1350 lb.m ø200 - 500 hovedledning regnvand

Ca. 60 stk. brønde ø600/ø1000

Ca. 225 stk. ø110 og ø160 stikledning til ejendomme

Ca. 225 stk. skelbrønde ø315 og ø425

Sløjfning af ledninger og brønde ved fyldning/opgravning

Opbygning af vej og fortov efter ledningsarbejde

Etablering af regnvandsbassin ved Præstegården

Entreprisen strækker sig over flere etaper, og derfor spærres byen ikke fuldstændig på en gang.


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT