Kloakseparering Broager

PROJEKT

Bygherre: Sønderborg Forsyning

Tidsplan: Efterår 2023 - 2026

Arbejdet omfatter

Arbejdet omfatter ca. 3800 meter regn- og spildevandsledning og tilhørende hovedbrønd, stikledninger og skelbrønde, hvor ca. 100 ejendomme er omfattet. Projektet er opdelt i 3 del-etaper.
Etape 9.1 omfatter Vestergade, Gartnervænget, Skolevej og vejen ind til torvet.
Etape 9.2 omfatter Storegade, Borgergade og del af Allegade.
Etape 9.3 omfatter Østergade, Stien, Peter Nissens Gang og del af Allegade.

© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT