Bassin og ledninger St.Darum, 2020

Bugherre: Din Forsyning

Tidsplan: 2020

ARBEJDET OMFATTEDE

Udgravning af regnvandbassin på ca 6 ha.

Etablering af ledninger til og fra bassinnet.

Regnvandbassinnet etableres som jordbassin, hvor bassinbunden under permanent vandspejl udlægges i råjord og kronekanten i muld - dvs uden membran ell. lign.


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT