Transportledning VOJB

Etableringen af monivådområdet vil betyde, at området kommer til at rense drænvandet fra 45 Ha og er således med til at fjerne betydelige mængder kvælstof og fosfor fra vandmiljøet, når det står færdigt.

Bygherre: Provas - Haderslevs Forsyningsservice A/S

Rådgiver: Envidan

Tidsplan: 2021

ARBEJDET OMFATTEDE

Entreprisen omfattede i hovedtræk arbejder og leverancer forbundet med:

Etablering af trykledning ø200, ø250 PE, ø400 og en ø400 gravitationsledninen fra Vojens Renseanlæg frem til jernbane, fra jernbanen og frem til entreprisegrænses ved det tidligere etablerede stykke under cykelstien mellem Vojens og Over Jerstal. Begge ledninger etables også fra cykelstien og ned til Over Jerstal pumpestationen, hvor trykledningen koblet til pumpestationen.

Fra Over Jerstal pumpestation, føres ledningen ud mod Gels Å til udledningspunktet, hvor de sidst ca. 2 km etableres som gravitationsledning ø315 (option) eller forsættes som trykledning frem til udløbspunktet.

Fra Bevtoft til Over Jerstal etableres en trykledning ø125 PE som tilsluttes en oppumpningsbrønd udfor pumpestationen.
Etablering af mellemtryk pumpestation ved Gels Å, sætning af pumpebrønd og tilkoblet af ledninger.

Trykledningen fra Nedre Jerstal føres fra Hjertbrovej i en ny ø75 PE ledning fra til oppumpningsbrøden udfor pumpestationen i Over Jerstal.


© copyright 2023 Otto Chrestensen

Site by GRASSAT